Fookus Pookus ja EAS

 


Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega on Fookus Pookus Grip teostamas projekti uue toote RainAway turule toomiseks. Projekti periood on 09.09.202109.07.2023. EAS kaasfinantseerib projekti Tootearendus toetuse raames 45% ulatuses, summas 112393,67 eurot. Projekt rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Perioodil 01.03.2020 – 30.08.2022 viib Fookus Pookus Grip OÜ ellu jätkuprojekti, mille eesmärk on arendatud toote täiustamine, eksport-turunduse ja müügi tugevdamine. Projekti kaasfinantseerib 45% ulatuses EAS summas 183 375 eurot.


Fookus Pookus Grip OÜ viis perioodil 01.06.2018 – 30.11.2019 ellu investeeringuprojekti, mille tulemusel arendati välja uus toode ja arendati ekspordivõimekust. Projekti kaasfinantseeris 45% ulatuses EAS summas 232 774,65 eurot.